Nuklearna fisija, sa bombonicama, mišolovkama i lopticama

Ako do sada niste baš najbolje razumeli proces nuklearne fisije, ovaj video vam može pomoći.