Vijetnam, pešački prelaz

Kako se prelazi ulica na pešačkom prelazu u Vijetnamu? Evo odgovora: